•  
  •  
  •  

МЕТА ПРОЕКТУ

це ресурс, за допомогою якого громадяни мають змогу відкрито заявити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» вчинених працівниками апарату Національного агентства України з питань державної служби, працівниками його територіальних органів та установ, що належать до сфери його управління

 

 

                 

МЕТА ПРОЕКТУ

ЗАКОННІСТЬ      ДОБРОЧЕСНІСТЬ      ПРОЗОРІСТЬ       ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

 

Національне агентство України з питань державної служби забезпечує конфіденційність інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства.

В повідомленні про корупцію* обов’язково слід зазначити з ким пов’язана подія (апарат Національного агентства України з питань державної служби, його територіальний орган або установа, що належать до сфери його управління), дата події, ПІБ працівника в роботі якого вбачаються протиправні або корупційні дії, його посада та назва структурного підрозділу, суть проблеми, а також підкріпити відповідні докази.  

Повідомлення про порушення антикорупційного законодавства також може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а тому його надання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді заявнику.

Зразок «Повідомлення про корупцію»*

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

Повідомити про корупційне правопорушення

anticor@nads.gov.ua або за тел. (044) 256-00-16

Телефон працює:

понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, пятниця – з 9.00 до 16.45

Субота, неділя - вихідні дні.

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції:

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції -

Алєксєєва Ольга Анатоліївна

 

_______________________________________________________________________________

*    інформація про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції»