•  
 •  
 •  

Правова основа

 • Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»;
 • Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/547/2011

 • постанови Кабінету Міністрів України:
 • від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/583-2011-%D0%BF

 • від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/740-2011-%D0%BF

 • від 21.11.2011 № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації»;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1277-2011-%D0%BF

 • від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF

 • накази НАДС:
 • від 07.06.2013 № 105 «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Нацдержслужба України та Порядку відшкодування цих витрат»;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1090-13

 • від 23.11.2015 № 266 «Про затвердження Порядку розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство з питань державної служби»;
 • від 26.11.2015 № 265 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство з питань державної служби»;

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1562-15