•  
  •  
  •  

Приклади ситуаційних завдань для категорії «Б»

Приклади ситуаційних завдань для категорії «Б»

 

 

Перелік посад ДС категорії “Б”

Ситуаційні завдання (кейси) для учасників конкурсу на зайняття посад державної служби

керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступників

Обґрунтувати шляхи забезпечення наступності у діяльності Кабінету Міністрів України при зміні його складу у сфері основних завдань структурного підрозділу

Розробити план діяльності структурного підрозділу з виконання експертно-аналітичного супроводження Програми діяльності Кабінету Міністрів України відповідно напряму діяльності

Підготувати план організації підготовки проектів актів законодавства, необхідних для забезпечення реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України, законів України, організації виконання указів Президента України і постанов Верховної Ради України у сфері основних завдань структурного підрозділу

Запропонувати ефективні заходи із моніторингу підготовки нормативно-правових актів для забезпечення реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України та законів України

Підготувати тези експертного висновку із проекту державної програми стратегії розвитку сфери, що відноситься до основних завдань структурного підрозділу

Підготувати план заходів із проведення органами виконавчої влади моніторингу економічного та соціального розвитку держави, окремих галузей економіки, сфер діяльності, регіонів у сфері основних завдань структурного підрозділу

керівників структурних підрозділів міністерств, інших ЦОВВ  та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників

Запропонувати необхідні заходи щодо запобігання корупційних ризиків у діяльності структурного підрозділу державного органу

Запропонувати напрямок удосконалення діяльності структурного підрозділу державного органу з урахуванням його основних завдань

Підготувати план інформаційно-комунікативних заходів із перспективних заходів розвитку відповідної сфери з урахуванням основних завдань структурного підрозділу

Розробити заходи із забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів цільових програм

заступників голів місцевих державних адміністрацій

Запропонувати напрями удосконалення забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян в умовах децентралізації влади

Обґрунтувати основні напрями соціально-економічного розвитку відповідної території в умовах створення об’єднаних територіальних громад

Запропонувати основні показники соціально-економічного розвитку відповідної території у відповідності із основними завданнями підпорядкованих структурних підрозділів

Запропонувати шляхи підвищення результативності здійснення державного контролю у відповідності із основними завданнями підпорядкованих структурних підрозділів

Оцінити ресурсне забезпечення повноважень, делегованих місцевим державним адміністраціям відповідними радами, та ефективність його використання

Запропонувати заходи із взаємодії органів місцевої публічної влади з реалізації стратегії соціально-економічного розвитку відповідної території в умовах євроінтеграції

Розробити заходи із забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів

керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників

Обґрунтувати напрями вдосконалення документального забезпечення засідань апеляційних та місцевих судів (у залежності від посади, на яку оголошено конкурс)

Підготувати зміст публічного виступу перед представниками об’єднаної територіальної громади на тему: “Результативна участь громадськості у протидії корупції в органах судової влади”

Підготувати тези аналітичної записки із дотримання конституційних вимог громадян юридичними особами території на основі позовів громадян

заступників керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

Розробити пропозиції щодо кадрового забезпечення державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України

Підготувати тези аналітичної записки із узагальнення застосування практики Закону України “Про державну службу”

Запропонувати механізм взаємодії із системою підвищення кваліфікації державних службовців щодо визначення та формування необхідного переліку компетенцій для реалізації функцій відповідного державного органу

Розробити заходи із запровадження ефективних технологій мотивування працівників відповідного державного органу до взаємодії із громадськістю