•  
  •  
  •  

Види інформації, яку зберігає НАДС

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Національного агентства України з питань державної служби
06 червня 2018 року   № 127

 

 

 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК*

видів публічної інформації, розпорядником якої є Національне
агентство України з питань державної служби (далі – НАДС)

1. Інформація про НАДС:

1.1. Інформація про нормативно-правові засади діяльності НАДС;

1.2. Інформація про структуру апарату НАДС;

1.3. Прізвище, ім’я та по батькові керівника органу, його заступників, а також керівників самостійних структурних підрозділів апарату НАДС;

1.4. Відомості про місцезнаходження НАДС, поштову адресу, адресу офіційного веб-сайту та електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

1.5. Правила внутрішнього службового розпорядку.

 

2. Інформація про діяльність НАДС (загальні питання):

2.1. План роботи НАДС;

2.2. План роботи головного спеціаліста з внутрішнього аудиту;

2.3. Звіт про виконання плану роботи НАДС;

2.4. Інформація про наради, конференції, семінари, круглі столи та інші комунікативні заходи, що проводяться НАДС;

2.5. Публічний звіт Голови НАДС;

2.6. Листи-роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

2.7. Новини, прес-релізи, заяви тощо.

 

3. Інформація про нормотворчу діяльність НАДС:

3.1. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті НАДС;

3.2. Проекти нормативно-правових актів, що розроблені НАДС та підлягають громадському обговоренню.

 

4. Накази НАДС (крім тих, яким присвоєно гриф обмеження доступу «Для службового користування»).

 

5. Інформація з питань управління персоналом:

5.1. Положення про самостійні структурні підрозділи апарату НАДС;

5.2. Оголошення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби, умови проходження конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в апараті НАДС;

5.3. Інформація про роботу з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;

5.4. Інформація щодо реалізації Закону України «Про очищення влади».

 

6. Інформація з питань організації професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування:

6.1. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

6.2. Листи-роз’яснення з питань організації професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

6.3. Інформація щодо потреб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у підготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

6.4. Інформація про формування державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

6.5. Інформація про конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

6.6. Перелік закладів вищої освіти, які мають право на здійснення освітньої діяльності з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування».

 

7. Інформація про діяльність колегіальних, консультативно-дорадчих та дорадчих органів, створених при НАДС:

7.1. Інформація про колегію НАДС (положення про колегію, склад, рішення колегії);

7.2. Інформацію про Комісію з питань вищого корпусу державної служби (персональний склад Комісії, регламент роботи Комісії, графіки засідань, протоколи засідань Комісії, розпорядження (накази) про оголошення конкурсу; списки кандидатів, яких допущено до участі в конкурсі; результати тестування);

7.3. Інформація про Громадську раду при НАДС (положення про Громадську раду при НАДС, регламент роботи, склад громадської ради при НАДС, план роботи, звіт про роботу, протоколи засідань);

7.4. Інформація про Експертно-консультативну раду при НАДС з питань реформування державної служби (положення, склад Експертно-консультативної ради при НАДС);

7.5. Інформація про Раду управління людськими ресурсами державної служби при НАДС (положення про колегію, склад, рішення колегії);

7.6. Інформація про Координаційну раду з питань професійного навчання державних службовців. Голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад при НАДС (положення про Координаційну раду, склад Координаційної ради, план роботи, звіт про роботу, протоколи засідань).

 

8. Інформація щодо реалізації громадянами права на державну службу:

8.1. Вимоги про:

  •  усунення порушень прав державного службовця, встановлених Законом України «Про державну службу», відповідно до частини п’ятої статті 11 Закону;
  •  скасування рішень з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, відповідно до пункту 14 частини третьої статті 13 Закону;
  •  скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В» відповідно до частини сьомої статті 28 Закону.

 

9. Інформація про взаємодію з громадськістю:

9.1. Орієнтовний план проведення НАДС консультацій з громадськістю;

9.2. Інформація щодо проведення громадської експертизи в НАДС;

9.3. Інформація про заходи з реалізації експертних пропозицій.

 

10. Інформація щодо міжнародного співробітництва:

10.1. Інформація про співробітництво НАДС у сфері державної служби з державними органами інших країн, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні;

10.2. Інформація про реалізацію проектів міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром яких виступає НАДС;

10.3. Інформація про укладені міжнародні договори;

10.4. Інформація про службові відрядження керівництва та співробітників НАДС за кордон.

10.5. Інформація про проведені у НАДС заходи в рамках міжнародного співробітництва.

 

11. Інформація про розгляд звернень громадян у НАДС:

11.1. Інформація про стан і результати розгляду письмових звернень та прийнятих під час особистого прийому громадян у НАДС;

11.2. Графік особистого прийому громадян керівництвом НАДС;

11.3. Графік проведення прямої телефонної лінії «Державна служба».

 

12. Інформація про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НАДС:

12.1. Порядок складання та подання запитів на інформацію, форма запиту на інформацію;

12.2. Порядок розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є НАДС;

12.3. Порядок оскарження рішень посадових осіб НАДС, їх дій чи бездіяльності при розгляді запитів на інформацію;

12.4. Інформація про систему обліку, види інформації, розпорядником якої є НАДС;

12.5. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних;

 

12.6. Звіт про задоволення запитів на інформацію, що надійшли до НАДС;

12.7. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію;

12.8. Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є НАДС;

12.9. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС;

12.10. Найбільш запитувана інформація (документи) в межах Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

13. Інформація щодо запобігання та виявлення корупції у НАДС:

13.1. Антикорупційна програма НАДС;

13.2. План роботи головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції;

13.3. Інформація про уповноважених осіб з антикорупційної тематики в НАДС;

13.4. Інформація про партнерів антикорупційних комунікацій НАДС;

13.4. Інформація про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції;

13.5. Інформація про канали повідомлення про корупцію;

13.6. Інформація про запобігання, виявлення та протидію корупції.

 

14. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності:

14.1. Інформація з питань планово-фінансової діяльності;

14.2. Інформація з питань бухгалтерського обліку та звітності.

 

15. Інформація з питань державних закупівель:

15.1. Річний план державних закупівель та зміни до нього.

* Перелік інформації не є вичерпним.

 

 

Начальник Управління стратегічного планування та аналізу політики                    Г. І. Балковенко