Пріоритети діяльності НАДС:

  • розвиток нормативно-правового забезпечення державної служби;
  • запобігання проявам корупції на державній службі, відкритість і прозорість у діяльності державних службовців;
  • поглиблення міжнародного співробітництва у сфері державної служби та державного управління;
  • побудова системи функціонального управління державною службою та удосконалення сучасних методів управління персоналом у системі державної служби;
  • розвиток електронної взаємодії у сфері державної служби;
  • удосконалення інституційної спроможності органів виконавчої влади, необхідної для адаптації національного законодавства до стандартів Європейського Союзу (acquis communautaire);
  • розвиток інституційної спроможності для професійного навчання державних службовців та створення системи професійного розвитку вищого корпусу державної служби;
  • формування пропозицій щодо удосконалення системи та структури органів виконавчої влади;
  • сприяння розбудові інституційної спроможності самоврядних професійних асоціацій;
  • інформування громадськості та комунікативні заходи.