Реалізація громадянами права на державну службу є одним із основоположних елементів реформи державного управління в Україні. Саме тому НАДС виділяє функцію захисту зазначених прав, як одну з ключових, на досягнення якої спрямовується максимум зусиль.

З метою виконання означеної функції НАДС забезпечується розгляд скарг учасників конкурсів та державних службовців категорій «Б» та «В»; проводяться у державних органах перевірки стану дотримання вимог Закону України «Про державну службу», а також службові розслідування за фактом подання скарги державного службовця у разі порушення його прав або створення перешкод у їх реалізації.

З метою поновлення порушених прав НАДС може направити відповідному державному органу обов’язкову до виконання вимогу про усунення відповідних порушень.