Проведення НАДС та її територіальними органами планових та позапланових перевірок стану дотримання державними органами вимог Закону та інших нормативно-правових актів з питань державної служби визначено Порядком проведення Національним агентством України з питань державної служби та його територіальними органами перевірок стану дотримання державними органами вимог Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби, затвердженим наказом НАДС від 26.09.2016 № 193, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.10.2016 за № 1369/29499.

Інформація за 2018 рік щодо перевірок дотримання вимог Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів з питань державної служби.