У разі порушення прав державних службовців категорій «Б» і «В» або створення перешкод у їх реалізації керівником державної служби в державному органі чи державним службовцем вищого органу державний службовець має право подати відповідну скаргу.

Відповідно до частини шостої статті 11 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон) якщо права державного службовця, встановлені цим Законом, порушені керівником державної служби чи державним службовцем вищого органу або якщо ці особи створили перешкоди в реалізації прав державного службовця, він може подати скаргу із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації безпосередньо до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Частиною сьомою зазначено статті визначено, що Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за фактом подання скарги ініціює та проводить службове розслідування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою перевірки фактів, викладених у скарзі.

Скарга державного службовця має бути подана та розглянута відповідно до Порядку проведення службового розслідування Національним агентством з питань державної служби або його територіальними органами стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року
№ 393 (далі – Порядок проведення службового розслідування).

Крім того, статтею 71 Закону встановлено, що з метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку може проводитися службове розслідування.

Службове розслідування стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Отже, службове розслідування може бути проведено НАДС у порядку, визначеному статтею 71 Закону, в рамках дисциплінарного провадження, яке здійснює за ініціативою суб’єкта призначення Комісія з питань вищого корпусу державної служби стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А».