Державне замовлення НАДС на підготовку магістрів у 2019 році

Увага! Оголошено конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

  Перелік документів, що надається учасником конкурсного відбору:

довідковоГранична вартість середніх витрат на одного слухача за етапами

  • проектні показники обсягів державного замовлення, погоджені територіальним органом НАДС за місцем розташування закладу.

Вимоги 
до оформлення конкурсної пропозиції

Обсяг Обсяг довідки конкурсної пропозиції до 24 сторінок, до загального обсягу включаються таблиці та ілюстрації (за наявності), один аркуш дорівнює
40 тис. друкованих знаків, враховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами, що становить близько 24 сторінок друкованого тексту при оформленні конкурсної пропозиції за допомогою комп’ютерної техніки з використанням текстового редактора Word: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 рt
Інтервал Конкурсну пропозицію друкують на одному аркуші білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкового інтервалу
Шрифт Кегль – мітел (14 типографських пунктів)
Поля Текст конкурсної пропозиції необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 25 мм, праве – не менше 15 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм

Конкурсна пропозиція має бути прошитою, пронумерованою, містити інформацію відповідно до пункту 2 Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом НАДС від 13 липня 2017 року № 174-18, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2018 року за № 899/32351 та складається державною мовою.

Копії документів, що є складовими Конкурсної пропозиції, мають бути завірені в установленому порядку.

Конкурсна пропозиція має бути подана у конверті форматом А4, який на лініях склеювання має бути промаркований печаткою  або підписом учасника у декількох місцях, аби виключити можливість несанкціонованого ознайомлення із вмістом конверту до настання дати його розкриття.

Відповідальність за подання Конкурсної пропозиції та достовірність інформації, що міститься у ній, покладається на учасника конкурсного відбору.

Конкурсні пропозиції приймаються НАДС не пізніше 08 серпня 2019 року за адресою: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення визначеного строку їх прийняття або не відповідають установленим вимогам, повертаються Конкурсною комісією без розгляду.

 Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться на засіданні Конкурсної комісії НАДС з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування 09 серпня
2019 року об 1100 у приміщенні НАДС за адресою: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Роз’яснення з питань проведення конкурсного відбору та вимог до конкурсної документації можна отримати у робочі дні з 9.00 до 18.00 за телефонами:

+38(044) 256 00 43 (контактна особа: Донченко Н.М. – головний спеціаліст відділу розміщення та виконання державного замовлення Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку);

+38(044) 256 00 20 (контактна особа: Ковальський Д.О. – головний спеціаліст відділу планування та фінансування освітніх послуг Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку).

Довідкова інформація (лист закладам вищої освіти)

З метою забезпечення виконання державного замовлення  на підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування наказом НАДС затверджено примірний державний контракт про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, примірна додаткова угода до державного контракту, примірний акт наданих послуг.

Додатки до примірного державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування: додатки 1, 1.1; додаток 2; додатки 3, 4; додатки 5, 5.1, 5.2.

Додаток до примірної додаткової угоди до державного контракту.

Додаток до примірного акту наданих послуг.

Наказ НАДС “Про затвердження примірного державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, примірної додаткової угоди до державного контракту, примірного акту наданих послуг

 

Державне замовлення НАДС на підвищення кваліфікації у 2019 році

Увага! Оголошено конкурсний відбір  виконавців державного замовлення на:

підвищення кваліфікації державних службовців 6-9 групи оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої – сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, з питань запобігання корупції – 5 195 осіб, зокрема за:

  • професійними (сертифікатними) програмами – 776 осіб;
  • короткостроковими програмами – 4 419 осіб;

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в  органах місцевого самоврядування, з питань управління фінансами – 2 231 особа, зокрема за:

  • професійними (сертифікатними) програмами – 855 осіб;
  • короткостроковими програмами – 1 376 осіб.

Перелік документів та вимоги щодо оформлення конкурсної пропозиції див. тут.

Конкурсні пропозиції приймаються НАДС не пізніше 24 травня 2019 року за адресою: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15.

 

Питання щодо державного замовлення НАДС на підвищення кваліфікації у 2019 році регулюються постановами Кабінету  Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 244 “Про затвердження обсягів державного замовлення Національному агентству з питань державної служби на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2019 році” та від 10 квітня 2019 р. № 303 “Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 674“.

З метою забезпечення виконання державного замовлення  на підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування наказом НАДС затверджено примірний державний контракт про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, примірна додаткова угода до державного контракту, примірний акт наданих послуг.

Додатки до примірного державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування: додатки 1, 1.1; додатки 2, 2.1; додаток 3; додаток 4.

Додаток до примірної додаткової угоди до державного контракту: додаток 1.

Додатки до примірного акту наданих послуг: додаток 1; додаток 2.

 

Наказ НАДС “Про затвердження обсягів державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 2019 році”

Наказ НАДС “Про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра  за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» у 2019 році