Підготовка – успішне виконання державними службовцями, головами місцевих державних адміністрацій, їх першими заступниками та заступниками, посадовими особами місцевого самоврядування відповідної освітньо-професійної програми, що є підставою для присудження ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальностями, необхідними для професійної діяльності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, зокрема за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування».

Підготовка за освітньо-професійними програмами спеціальності «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за ступенем магістра за державним замовленням здійснюється у:

  • Національній академії державного управління при Президентові України, Дніпропетровському, Львівському, Одеському, Харківському регіональних інститутах державного управління Національній академії державного управління при Президентові України. (Умови вступу див. тут):

за денною формою навчання для державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої – сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування;

за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання для державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої – четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування;

  • закладах вищої освіти, що пройшли конкурсний відбір виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби, за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання для державних службовців, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої – сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування (Умови вступу див. тут).

Повний перелік закладів вищої освіти, які мають право на провадження освітньої діяльності з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» див. тут.