Для забезпечення проведення комплексних реформ у різних сферах державної політики потрібна дієва система державного управління та професійні, доброчесні, етичні державні службовці. Для розбудови країни, потрібна професійна державна служба, що є основою державного управління.

Пріоритети реформування державної служби:

  • прийняття нормативно-правових актів та ефективна реалізація Закону України “Про державну службу”;
  • формування висококваліфікованої, компетентної групи фахівців з питань реформ;
  • визначення оптимальної кількості державних службовців з урахуванням функцій та організаційної структури державних органів, оптимізація чисельності працівників органів державної влади;
  • реформування системи оплати праці державних службовців з метою підвищення рівня їх заробітної плати за умови забезпечення стабільності державних фінансів; утворення служб управління персоналом у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади;
  • утворення інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі;
  • реформування системи професійного навчання державних службовців;
  • підвищення рівня інституційної спроможності НАДС для забезпечення ефективної реалізації Закону України “Про державну службу” та повноцінного реформування державної служби.