Управління персоналом на державній службі – це складний і багатогранний процес. Від того, наскільки ефективно впроваджуються та працюють різноманітні технології управління персоналом, залежить і ефективність та результативність працівників державних органів.

Забезпечення формування державної політики, здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері управління персоналом на державній службі, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування; забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері управління персоналом на державній службі – усі ці завдання належать до компетенції Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі.

Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі  є самостійним структурним підрозділом апарату Національного агентства України з питань державної служби, що утворений для виконання завдань, пов’язаних із аналізом та забезпеченням формування державної політики у сфері державної служби.