Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Порядок оцінювання ви можете знайти у Постанові Кабінету Міністрів України Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців зі змінами від 23 серпня 2017 року № 640.

Розпорядження:

Методичні рекомендації: