Рада управління людськими ресурсами державної служби при НАДС – постійний консультативно-дорадчий орган, до складу якого увійшли представники HR-департаментів усіх центральних органів виконавчої влади.

Рада управління людськими ресурсами державної служби є важливим органом координації політики, що стосується управління людськими ресурсами в державних органах.

Рішення про утворення Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС ;

Положення про Раду управління людськими ресурсами на державній службі;

Кількісний та посадовий склад Ради 

Інформаційна довідка про діяльність Ради управління людськими  ресурсами державної служби при НАДС

Рада утворюється у складі голови Ради, секретаря, членів Ради, осіб, залучених до роботи. Головою Ради є директор Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі НАДС (за посадою). Членами Ради є керівники служб управління персоналом центральних органів виконавчої влади.

До завдань Ради зокрема входять:

  • формування пропозицій щодо розвитку сучасного управління людськими ресурсами на державній службі під координацією НАДС;
  • участь у визначенні пріоритетів та механізму інституційного, інформаційного та іншого забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо управління людськими ресурсами на державній службі;
  • сприяння обміну досвідом та інформацією щодо управління людськими ресурсами на державній службі;
  • розроблення рекомендацій по впровадженню нових систем та підходів до професійного розвитку державного службовця;
  • розроблення рекомендацій стосовно заохочення державних службовців до сумлінного, професійного та ефективного виконання своїх посадових обов’язків;
  • аналіз і узагальнення практики застосування законодавства щодо управління людськими ресурсами на державній службі;
  • вироблення пропозицій щодо удосконалення законодавства України з управління персоналом на державній службі та інші.

Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснює Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі НАДС.

2019 рік:

Засідання Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС 18 квітня 2019 року:

2018 рік:

Засідання Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС 20 грудня 2018 року:

Чергове засідання Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС 30 серпня 2018 року:

Засідання Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС 16 лютого 2018 року.