У 2018 році НАДС започаткував Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом», порядок організації та проведення якого визначено в наказі НАДС від 03 вересня 2018 року № 212-18 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс кращі практики управління персоналом».

Організаційно-методологічне забезпечення та інформаційний супровід Конкурсу здійснює Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі НАДС.

Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом».

Метою проведення конкурсу є впровадження в державних органах кращих практик, досвіду у сфері управління персоналом на державній службі, популяризація сучасних інструментів та технологій з управління персоналом, підвищення престижу діяльності служб управління персоналом державних органів, відзначення переможців Конкурсу, демонстрація їх досягнень та професійного розвитку.

Конкурс є щорічним та проводиться серед служб управління персоналом та спеціалістів з питань персоналу державних органів на трьох рівнях:

І рівень – служби управління персоналом органів державної влади, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення;

ІІ рівень – служби управління персоналом органів державної влади, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей;
м. Києва або м. Севастополя;

ІІІ рівень – служби управління персоналом центральних органів виконавчої влади, органів державної влади, юрисдикція яких поширюється на всю територію України (включаючи служби управління персоналом Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та Державної судової адміністрації України).

Результати першого конкурсу: