Форма_запитНАДС забезпечує рівний доступ усіх до публічної інформації на основі європейських стандартів відкритості та прозорості в роботі органів державної влади.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, може бути поданий до НАДС в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

усно:

  • особисто за адресою: вул. Прорізна, 15, м. Київ;
  • за телефоном: (044) 256-00-85;

письмово:

  • на поштову адресу: вул. Прорізна, 15, м. Київ, 01601, Національне агентство України з питань державної служби (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
  • на електронну адресу: zagal@nads.gov.ua.

Запити на публічну інформацію подаються у робочі дні з 9.00 до 17.00 години (у п’ятницю та напередодні святкових днів – з 9.00 до 16.00 години).

Запити на публічну інформацію, які подаються особисто або за телефоном, не приймаються під час обідньої перерви (з 13.00 до 13.45).

Усі запити, що надійшли електронною поштою (поштою) у вихідні, святкові або неробочі дні, реєструються на наступний за цими днями робочий день.

Запитувачі інформації можуть працювати з документами чи їх копіями (робити виписки з них, фотографувати, копіювати) у спеціально відведеному місці – кабінеті № 1, що на першому поверсі адмінприміщення НАДС.

У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його оформляє відповідальний працівник служби документообігу із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактний телефон та надає копію запиту особі, яка його подала.


Форма запиту на інформацію:Форма_запит

Форма_запит.docx