ДО УВАГИ ЗАПИТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇ,
РОЗПОРЯДНИКОМ ЯКОЇ Є НАДС!

Результати моніторингу роботи НАДС щодо задоволення запитувачів в отриманні публічної інформації та наведена нижче статистики свідчать, що під час оформлення запитів у їх авторів виникає складність у розумінні понять «запит на інформацію» та «звернення громадян», а відтак – у правильному їх оформленні.

Так, у 2017 році із 397 отриманих НАДС запитів 74 є зверненнями громадян. Упродовж 2018 року до НАДС надійшов 421 запит на інформацію, з них 123 – це заяви, пропозиції чи клопотання про надання роз’яснень, тобто звернення громадян, розгляд яких урегульовано Законом України «Про звернення громадян».

Отримавши запит на інформацію, поданий згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», але який за змістом є зверненням, НАДС як розпорядник інформації має право відмовити у задоволенні такого запиту у зв’язку з невідповідністю його предмета вимогам зазначеного закону. Проте з урахуванням принципів добросовісності та розумності НАДС розгляне такий запит на підставі Закону України «Про звернення громадян».

Якщо отриманий запит поєднує в собі предмети правового регулювання (одна його частина містить вимогу щодо надання інформації або документу, а інша – отримання відповідних роз’яснень), такий запит буде розглянуто у відповідних частинах у строки та в порядку, передбаченому згаданими законами.

З метою правильного розуміння запитувачами понять «запит на інформацію» та «звернення громадян» надаємо таблицю, в якій наведені їх відмінні ознаки: див. тут.

Ключовою відмінністю між зверненням та запитом є те, що інформаційний запит – це прохання надати публічну інформацію, якою володіє орган влади
(ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), а під зверненням громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги до суб’єктів владних повноважень, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації (ст. 3 Закону України «Про звернення громадян»).