З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності НАДС, створення механізмів реалізації права на доступ до інформації, що знаходиться у його володінні, та інформації, що становить суспільний інтерес, НАДС забезпечує в установленому законодавством порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НАДС, а також розгляд запитів на інформацію.

 Перелік нормативно-правових актів, якими регламентується питання забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є НАДС: див. тут.