Громадська рада при Національному агентстві України з питань державної служби  є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.

Основними завданнями Громадської ради є:

– створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

– здійснення громадського контролю за діяльністю Національного агентства України з питань державної служби;

– сприяння врахуванню НАДС громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

– сприяння НАДС у підготовці та проведенні консультацій з громадськістю з питань, що відносяться до її повноважень.

У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та власним Регламентом.

Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.