Мета діяльності робочої групи. Куріленко І.О. – член громадської ради при НАДС, голова ГО «Територіальна громада м. Києва»;

Стацюра Н.І – член громадської ради при НАДС, голова ГО «Громадська рада самоврядування»;

Семяновський В.М. – канд. фіз.-мат. наук, проф. кафедри економічної кібернетики Національної академії статистики, обліку та аудиту, експерт біоенергетичної асоціації України.

Строков Сергій Олександрович – радник голови комітету ВР по боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

На спільному засіданні робочої групи 05.08.2018, головою робочої групи був обраний Куріленко І.О. – одноголосно.

Суспільно значуща проблема (в межах компетенції НАДС) на вирішення якої спрямовано діяльність робочої групи.
Мета робочої групи. Мета – удосконалення діяльності посадових осіб місцевого самоврядування
Цілі  (Основні функції НАДС, п.8-9):

1.         сприяння формуванню та функціонуванню системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

2.         визначення потреб у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема у підвищенні кваліфікації, відповідно до вимог професійних стандартів;

створення системи професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування

–          створення базовою програми навчання посадових осіб місцевого самоврядування

–          сприяння врахуванню НАДС громадської думки під час формування та реалізації державної політики, та інші питання пов’язані з реформуванням місцевого самоврядування.

Завдання які ставить перед собою робоча група та терміни їх вирішення.  (Положення про Громадську раду):

–          підготовка та проведення консультацій з громадськістю стосовно питань, віднесених до законодавчо затверджених функцій НАДС:

–          обговорення проекту постанови КМУ “Деякі питання системи професійного навчання державних службовців  і посадових осіб місцевого самоврядування”;

–          проведення Круглого столу «Електронне врядування – навчання, впровадження та практика»;

–          обговорення питань щодо повноважень та взаємин між собою виконавчих комітетів, державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування;

–          питання громадської грамотності і електронного врядування та підготовки відповідних фахівців;

–          інформування в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті НАДС;

–          збір, узагальнення та подання НАДС інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які відносяться до цілей діяльності робочої групи;

–          організація публічних заходів для обговорення актуальних питань, які відносяться до цілей діяльності робочої групи.

Термін на який створюється робоча група та проект регламенту Серпень – створення Робочої групи

Термін – до кінця каденції ГР, якщо буде на то потреба

Початок вересня – залучення в робочу групу представників кращих проектів

Частота зібрань –раз на 2 тижні (робота в он-лайні постійно)

Місце – ГР при НАДС

Форма звітності протоколи (до 5 днів після зібрання)

 

З протоколом засідання робочої групи ві 04.12.2018 року  можна ознайомитись тут

З протоколом засідання робочої групи від 17.12.2018 року  можна ознайомитись тут