Завдання робочої групи  Серед основних завдань НАДС є забезпечення формування і реалізація державної політики у сфері державної служби  та  участь у формуванні державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

Серед пріоритетних напрямків роботи визначено:

  •  підвищення якості кадрового менеджменту та управління людськими ресурсами в державних органах;
  • поліпшення взаємодії з міжнародними партнерами з питань реформування публічної адміністрації в Україні.

Логічним є  завдання ГР при НАДС – сприяти цим процесам!

Склад робочої групи. Піддубчак Ольга- заст. Голови ГР при НАДС (координатор напрямку щодо відкритості влади).

Стацюра Надія – член ГР при НАДС – координатор (голова) Робочої групи.

Цибенко Катерина – Координатор проекту «Прозорі міста» Transparency International.

Куріленко Ігор – член громадської ради при НАДС, голова ГО «Територіальна громада м. Києва», секретар робочої групи.

Семяновський Вадим – експерт біоенергетичної асоціації України, канд. фіз.-мат. наук, проф. кафедри економічної кібернетики Національної академії статистики, обліку та аудиту.

За бажання до робочої групи можуть долучатися інші члени громадської ради,   представник НАДС та представники кращих проектів напрямку прозорості влади в Україні.

Суспільно значуща проблема Одним із найважливіших чинників, що викликає соціальну напруженість, вважається недовіра до влади. Відсутність довіри не дає можливості  в країні впроваджувати зміни  з найменшим спротивом та з найбільшою суспільною підтримкою.

І саме тому актуальним є налагодження партнерської взаємодії в Україні. Сталого розвитку держави (міст) можливо досягти завдяки синергії (влада-громада-бізнес) та  поліпшення між ними відносин.

Сьогодні не тільки в світі, а і в нашій країні є багато успішних практик, що впливають на створення умов для середовища без корупції на місцях.

Підвищення обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо інструментів прозорості для взаємодії з громадою та їхнього впливу на ефективний розвиток – запорука успіху на шляху забезпечення суспільної стабільності.

Мета робочої групи. Сприяти підвищенню свідомості держслужбовців і  посадових осіб місцевого самоврядування  та формуванню їхньої доброї волі до співпраці з громадою на засадах відкритості.
Цілі Сприяння популяризації та ознайомленню з  інструментами та кращими практиками прозорості та підзвітності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Сприяння втіленню в життя кращих практик.

Завдання, які ставить перед собою робоча група та терміни їх вирішення. Створити робочу групу (залучити представників різних проектів щодо прозорості та відкритості влади)

Зібрати інформацію про кращі практики та експертні думки щодо індикаторів прозорості

Провести круглий стіл

Разом з НАДС відпрацювати пропозиції для втілення в практику  механізмів взаємодії з громадою, ознайомлення з інструментами прозорості та їх застосування на місцях.

Сприяти створенню та проведенню конкурсу ПРОЕКТІВ (мотиваційних інструментів) на запровадження або імплементацію інструментів відкритості серед держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Серед завдань є важливим:

–           інформування в обов’язковому порядку громадськості  про свою діяльність, прийняті рішення та їх  виконання на офіційному веб-сайті НАДС;

–           збір, узагальнення та подання НАДС інформації про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які стосуються цілей діяльності робочої групи;

Термін, на який створюється робоча група, та проект регламенту Серпень – створення Робочої групи.

Термін – до кінця каденції ГР, якщо буде на то потреба.

Початок вересня – залучення в робочу групу представників кращих проектів.

Частота зібрань – раз на 2 тижні (робота онлайн – постійно).

Місце – ГР при НАДС.

Форма звітності протоколи (до 5 днів після зібрання).

 

З протоколом засідання робочої групи від 16.10.2018 року  можна ознайомитись тут