Питання звернень громадян до органів виконавчих влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів врегульовано Законом України «Про звернення громадян».

Громадяни мають звернутися до НАДС у письмовій або усній формі із пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами.

Письмове звернення громадяни можуть надіслати до НАДС поштою на адресу: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15, або покласти його до скриньки для таких звернень за цією ж адресою.

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення) на електронну адресу: zagal@old.nads.gov.ua