2019 рік:

71- р/з 31 липня   2019 року Щодо впровадження системи моніторингу оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади категорії «Б» і «В» у міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади
70-р/з 24 квітня   2019 року Щодо строку повноважень членів дисциплінарної комісії
69-р/з 08 лютого 2019 року Щодо проблемних питань, які виникають при визначенні та поданні державними органами на затвердження пepeліку посад працівників державних органів, які виконують функції’ з обслуговування
68-р/з 08 лютого 2019 року Щодо складання індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності для державних службовців, займають посади державної’ служби категорій «Б» або «В»
67-р/з 05 лютого

2019 року

Щодо порядку проведення повторного оцінювання результатів службової діяльності державного службовця
66-р/з 31 січня

2019 року

Щодо проведення конкурсу на зайняття посади керівника та заступника керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який утворено як юридична особа публічного права
65-р/з 11 січня

2019 року

Щодо неподання висновку за результатами оцінювання державних службовців до служби управління персоналом

 

З роз’ясненнями щодо застосування законодавства з питань державної служби за 2016-2018 роки можна ознайомитись тут.