НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Конституція України від 28 червня 1996 року

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
1. «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII

2. «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII

3. «Про засади державної антикорупційної політики на 2014-2017 роки»
від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII

4. «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року 
№ 1698-VII

5. «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року № 1682-VII

6. «Про доступ до публічної інформації» 13 січня 2011 року № 2939-VI

КОНВЕНЦІЇ
1. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ЕТS 173) від 27 січня 1999 року

2. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 року

3. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ЕТS 191) від 15 травня 2003 року

4. Конвенція ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 року

ПОСТАНОВИ Кабінету Міністрів України
1. Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції від 9 вересня 2013 року №706

2. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки від 29 квітня 2015 року № 265  

3. Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
від 25 березня 2015 року № 171

5. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування від 13 червня 2000 року  № 950  

6. Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям від 16 листопада 2011 року № 1195

НАКАЗИ НАДС
1. «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» від 05.08.2016 № 158

2. «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби від 19.04.2017 № 86»

3. Наказ про внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у НАДС від 26.09.2018 № 229-18

4. Наказ про внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у НАДС від 28.02.2019 № 36-19