Колегія НАДС є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання покладених на НАДС завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для обговорення найважливіших напрямів діяльності НАДС.

Колегія НАДС:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших  напрямів діяльності НАДС;

2) розглядає питання щодо формування державної політики у сфері державної служби;

3) розглядає звіт про підсумки діяльності НАДС та приймає рішення щодо його схвалення;

4) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на НАДС, як на центральний орган виконавчої влади, уповноважений забезпечувати формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби, здійснювати функціональне управління державною службою.