До сфери управління НАДС належить дві установи:

Українська школа урядування:

Основні завдання:

 • вивчення індивідуальних навчальних проблем державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з метою забезпечення актуальності та практичної спрямованості змісту навчання кожної з категорії слухачів ВЦПК;
 • розроблення професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, програм тематичних короткострокових семінарів та інших програм підвищення кваліфікації;
 • підвищення кваліфікації, у тому числі за тренінговими програмами, державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»;
 • підвищення кваліфікації державних службовців центральних органів виконавчої влади, які займають посади державної служби категорії «Б», «В»;
 • підвищення рівня володіння державною мовою державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • підвищення кваліфікації з іноземних мов державних службовців центральних органів виконавчої влади;
 • підвищення кваліфікації керівників служб управління персоналом;
 • підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції;
 • підвищення кваліфікації державних службовців органів, що належать до сфери управління Державної фіскальної служби;
 • підвищення кваліфікації державних службовців у рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;
 • навчально-методичне забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • організацію і проведення виїзних стратегічних сесій, нарад-семінарів з питань стратегічного планування та аналізу політики для державних службовців вищого корпусу державної служби;
 • розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо реалізації основних напрямів модернізації системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, удосконалення нормативно-правового забезпечення її функціонування;
 • підвищення кваліфікації працівників центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, навчальних і наукових закладів, підприємств, установ, у тому числі іноземних, інших юридичних та фізичних осіб.

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу:

Основні напрями діяльності:

 • розроблення нового законодавства в сфері державної служби;
 • функціональне обстеження центральних органів виконавчої влади;
 • розвиток персоналу і спроможності кадрових служб державних органів;
 • видання періодичних публікацій аналітичного та інформаційного характеру з метою поширення нових ідей та кращих практик у сфері державної служби і адміністративної реформи.

Основні завдання:

 • участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики та нормотворчої діяльності у сфері державного управління, адаптації до стандартів ЄС, використання в Україні інституціональних інструментів;
 • наукове, експертне, інформаційно-аналітичне, методологічне, організаційне та інше забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у зазначеній сфері;
 • підвищення професійного рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та інших фахівців;
 • консультаційна підтримка органів державної влади та органів місцевого самоврядування, поширення правової, наукової та іншої інформації щодо державного управління, адаптації до стандартів ЄС, зокрема використання в Україні інституціональних інструментів;
 • участь у здійсненні співробітництва між Україною і ЄС, консультаційно-методологічне забезпечення та моніторинг у межах своїх повноважень діяльності органів виконавчої влади з виконання зобов’язань, взятих на себе Україною перед ЄС та міжнародними організаціями;
 • сприяння НАДС у виконанні нею своїх завдань і функцій з використання в Україні інституціональних інструментів.  

Функції Центру:

 • Центр бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики та нормотворчій діяльності у сфері державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції;
 • Центр здійснює наукове, експертне, інформаційно-аналітичне, методичне, організаційне та інше забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у сфері державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції;
 • Центр бере участь у впровадженні сучасних інформаційних технологій у практику роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядуваннята в підвищенні професійного рівня державних службовців, удосконаленн і чинних та впровадженні нових стандартів і процедур їх роботи;
 • Центр сприяє поширенню правової, наукової та іншої інформації з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції та здійснює інформування громадськості щодо державної політики та заходів з її реалізації у сфері державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції;
 • Центр надає консультаційну підтримку у сфері діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції.