Основні завдання:

  • організація та координація роботи з питань планування, розміщення та виконання державного замовлення та використання коштів в апараті НАДС, його територіальних органах;
  • розміщення та виконання державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
  • планово-фінансове забезпечення професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також інституційного розвитку та адаптації державної служби до стандартів ЄС;
  • організація планово-фінансової роботи в апараті НАДС, його територіальних органах та підвідомчих установах забезпечення ефективного і цільового використання коштів;
  • ведення бухгалтерського та фінансового обліку діяльності НАДС;
  • забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів, в тому числі коштів, які надійшли від міжнародної та міжнародно-технічної допомоги.