Основні завдання:

  • проведення перевірок стану дотримання в державних органах вимог Закону України «Про державну службу»;
  • проведення службових розслідувань з питань дотримання державними службовцями вимог Закону України «Про державну службу»;
  • здійснення контролю за додержанням визначених Законом України «Про державну службу» умов реалізації громадянами права на державну службу;
  • розгляд скарг учасників конкурсів на зайняття вакантних посад державних службовців категорій «Б» і «В» щодо рішень конкурсної комісії;
  • розгляд скарг державних службовців категорій «Б» і «В» щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу».