Основні завдання:

  • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів НАДС, керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів НАДС в судах;
  • розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції НАДС;
  • участь разом із іншими структурними підрозділами апарату НАДС у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, а також участь у забезпеченні функціонального управління державною службою в державних органах;
  • спрямування, координація правової роботу, здійснення методичного керівництва та перевірка її проведення у територіальних органах НАДС, на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління НАДС.