Основні завдання:

– забезпечення формування державної політики у сфері управління персоналом на державній службі на основі постійного аналізу  стану справ у цій сфері, вироблення альтернатив розв’язання існуючих проблем;

– здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері управління персоналом на державній службі, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;

– забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері управління персоналом на державній службі.