Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції:

 Основні завдання:

 • підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції у центральному апараті НАДС;
 •  надання працівникам структурних підрозділів НАДС методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
 •  участь в інформаційному здійсненні заходів щодо запобігання та виявлення корупції;
 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції в НАДС;
 • здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів в центральному апараті НАДС;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в центральному апараті НАДС.

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту:

Основні завдання:

 • надає Голові НАДС, керівникам територіальних органів НАДС, Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Всеукраїнському центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування  об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:
 • функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;
 • удосконалення системи управління та інших активів;
 • запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів;
 • запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності центрального апарату НАДС, Центру та Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи:

Основні завдання:

 • організація здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації  і  контроль  за здійсненням цих заходів в НАДС, його територіальних органах та підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління НАДС.