Основні завдання:

  • забезпечення організації діловодства, забезпечення єдиного порядку роботи з документами у НАДС, відповідно до чинних норм і правил;
  • здійснення контролю за своєчасним виконанням законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, доручень Глави Адміністрації Президента України, актів і доручень Голови НАДС, звернень і запитів народних депутатів України, інших документів, а також аналізу причин виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;
  • організація особистого прийому громадян у НАДС та здійснення діловодства та контролю щодо розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян;
  • участь в межах наданих повноважень у реалізації державної політики у сфері державної служби під час здійснення міжнародного співробітництва НАДС;
  • координація двостороннього та багатостороннього співробітництва НАДС у сфері державної служби з державними органами інших країн та міжнародними організаціями.