Основні завдання:

  • надання пропозицій керівництву щодо визначення стратегічних цілей та пріоритетних напрямів діяльності НАДС;
  • підготовка та надання пропозицій з питань формування та реалізації державної політики у сфері державної служби та участь у формуванні державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування;
  • координація діяльності структурних підрозділів НАДС з виконання планів заходів реалізації пріоритетних напрямів розвитку державної служби та узагальнення інформації про їх виконання;
  • інформаційно-аналітичний супровід діяльності НАДС;
  • підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів Голові НАДС з питань державного управління та державної служби;
  • організація у встановленому законодавством порядку взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації;
  • забезпечення у встановленому законодавством порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є НАДС;
  • впровадження та реалізація міжнародних проектів.