Територіальні органи НАДС утворені як юридичні особи публічного права відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 року №30 «Питання оптимізації діяльності територіальних органів Національного агентства з питань державної служби та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України»: див. тут.

Згідно із Положенням про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби  в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим наказом НАДС  від 21 травня 2015 року №98 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 травня 2015 року                       № 600/27045, міжрегіональні управління підпорядковуються Національному агентству України з питань державної служби та є його територіальними органами: див. тут.

Основними завданнями міжрегіональних управлінь є:

  • реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань управління персоналом на відповідній території;
  • внесення на розгляд НАДС пропозицій щодо формування державної політики у сфері державної служби та з питань управління персоналом, а також служби в органах місцевого самоврядування;
  • здійснення функціонального управління державною службою на відповідній території.