• Стаття 26 Бюджетного кодексу України  від 08 липня 2010 року № 2456-VI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
  • Постанова Кабінету Міністрів України  від 28 вересня 2011 року № 1001 “Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту” (із змінами) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-%D0%BF
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062 “Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF
  • Наказ Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217 “Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту” (зі змінами) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1195-11  
  • Наказ Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 “Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту” (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2014 року № 1199)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11
  • Наказ Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року № 995 “Про затвердження методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів” https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0995201-12