№ з/п Область Назва вищого навчального закладу Посилання на сторінку ВНЗ щодо діяльності атестаційної комісії
Автономна Республіка Крим
1. Вінницька Вінницький національний аграрний університет http://www.vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/web_alldocs/DocXUCTQ
2. Донецький національний університет імені Василя Стуса http://www.donnu.edu.ua/uk-ua/admission/atestatsia/Pages/default.aspx
3. КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” http://academia.vinnica.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=454
4. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського http://vspu.edu.ua/index.php?p=attestation-persons
5. Вінницький торговельно-економічний інститут (КНТЕУ)  http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/component/content/article?layout=edit&id=1319
6. Волинська Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) http://eenu.edu.ua/uk/articles/atestaciya-derzhsluzhbovciv
7. Дніпропетровська Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро) http://umsf.dp.ua/component/content/article.html?id=831
8. Дніпровський державний аграрно-економічний університет (в минулому Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет) http://dsau.dp.ua/ua/news/387.html
9. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара http://www.dnu.dp.ua/news/2606
10. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України http://www.dridu.dp.ua/public/public_info.htm
11. ДВНЗ «Криворізький національний університет» http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-bezperervnoi-osvity/atestaciya-shhodo-vil-noho-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu
12. Криворізький економічний інститут ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” http://www.kneu.dp.ua/kursi-ukrayinskoyi-movi-dlya-derzhsluzhbovtsiv-2/
13. Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” (в минулому Національний гірничий університет) http://ipt.nmu.org.ua/ua/derzhatestatsija/derzhavnim_sluzhbovtsyam.php
14. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» http://pgasa.dp.ua/academy/derjatestukr/
15. Комунальний заклад вищої освіти  «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» http://www.dano.dp.ua/uk/держслужбовцю
16. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ http://dduvs.in.ua/atestatsiya/
17. Донецька Маріупольський державний університет http://mdu.in.ua/index/atestacija_derzhmova/0-226
18. Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) http://nnppi.in.ua/index.php/8-osnovnye-materialy-sajta/110-atestatsiia-z-ukrainskoi-movy
19. Донецький державний університет управління (м. Маріуполь) http://dsum.edu.ua/2017/05/14/
20. Донецький національний технічний університет http://donntu.edu.ua/ipo/apnp
21. Донбаський інститут техніки та менеджменту  (м. Краматорськ) http://ditm.com.ua
22. Донецький національний медичний університет http://dsmu.edu.ua/osvita/atestatsiia-volodinnia-derzhavnoiu-movoiu
23. Донецький юридичний інститут МВС України http://www.dli.donetsk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8565&Itemid=500
24. Донбаська державна машинобудівна академія http://www.dgma.donetsk.ua/atestatsiya-schodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu.html
25. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/atestatsiia-derzhavnykh-sluzhbovtsiv
26. Житомирська Житомирський державний технологічний університет https://news.ztu.edu.ua/2017/05/atestatsiya-derzhsluzhbovtsiv-shhodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu/
27. Житомирський національний агроекологічний університет http://www.znau.edu.ua/tidings/ogoloshennya/atestatsiya-derzhsluzhbovtsiv-z-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu
28. Закарпатська Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/v-uzhnu-stvoreno-atestatsijnu-komisiyu-n…
Запорізька Запорізька державна інженерна академія (реорганізовано шляхом приєднання до Запорізького національного університету) https://www.znu.edu.ua/3742.ukr.html
29. Запорізький національний технічний університет http://zntu.edu.ua/atestaciya-pretendentiv-na-posadu-derzhsluzhbovcya
30. Запорізький національний університет https://www.znu.edu.ua/3742.ukr.html
31. Класичний приватний університет  (м. Запоріжжя) http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/4850
32. Таврійський державний агротехнологічний університет http://www.tsatu.edu.ua/navchannya/atestacija-z-ukrajinskoji-movy/
33. Бердянський державний педагогічний університет http://bdpu.org/civil-servants/
34. Івано-Франківська Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу http://nung.edu.ua
35. Кіровоградська Центральноукраїнський національний технічний університет  (м. Кропивницький) http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=13
36. Луганська Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»                         (м. Старобільськ) http://luguniv.edu.ua/?p=23633
37. Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) http://snu.edu.ua/?page_id=95
38. Львівська Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологів імені С.З. Гжицького http://lvet.edu.ua/
39. Львівський національний університет імені Івана Франка http://www.lnu.edu.ua/atestatsiya-osib-yaki-pretenduyut-na-vstup-na-derz…
40. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України http://lvivacademy.com/atest_ukr_mova_2017.htm
41. Національний університет «Львівська політехніка» http://lp.edu.ua/atestaciya-osib-yaki-pretenduyut-na-vstup-na-derzhavnu-sluzhbu
42. Миколаївська Миколаївський національний аграрний університет http://ua-news.mnau.edu.ua/2017/05/Provedennya-atestatsiyi-osib-yaki-pre…
43. Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв) https://chmnu.edu.ua/atestatsiya-shhodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu-kandidativ-u-derzhsluzhbovtsi/
44. Одеська Національний університет «Одеська юридична академія» http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6267%3A2017-06-27-07-33-55&catid=48%3A2010-11-10-10-59-15&lang=ru
45. Одеська національна академія харчових технологій http://pdo.onaft.edu.ua/index.php/uk/2-uncategorised/54-atestacia-volodinnya-movoyu
46. Одеський державний екологічний університет http://odeku.edu.ua/atestatsiya-derzhavnih-sluzhbovtsiv-zi-znannya-ukray…
47. Одеський національний політехнічний університет http://opu.ua/studies/atestaciya
48. Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України http://oridu.odessa.ua/?fil=atestacia/000
49. Міжнародний гуманітарний університет http://mgu.edu.ua/golovna/atestatsiia-z-ukrainskoi-movy
50. Полтавська Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» http://puet.edu.ua/uk/atestaciya-pretendentiv-na-posadu-derzhsluzhbovcya
51. Полтавська державна аграрна академія https://www.pdaa.edu.ua/content/atestaciya-pretendentiv-na-posadu-derzhsluzhbovcya
52. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://pntu.edu.ua/uk/atestatsiya-osib
53. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського http://www.kdu.edu.ua/new/atest_vvdergmov.php
54. Рівненська Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» http://www.regi.rovno.ua/ua/life/derjslujba
55. Національний університет водного господарства та природокористування http://nuwm.edu.ua/atestacija-volodinnja-derzhavnoju-movoju
56. Рівненський державний гуманітарний університет http://www.rshu.edu.ua/extensions/atestacia-derzh-sluzhb
57. Сумська Сумський державний університет http://cpo.sumdu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=61%3A2017-05-18-09-30-55&catid=5%3A2010-07-01-20-54-17&Itemid=25&lang=uk
58. Сумський національний аграрний університет http://www.sau.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6063:2017-06-06-14-05-49&catid=44
59. Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка https://www.sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3609&Itemid=897
60. Тернопільська Тернопільський національний економічний університет http://www.tneu.edu.ua/certification-on-fluency-in-the-national-language/ 
61. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя http://tntu.edu.ua/?p=uk/info/ukr-certification
62. Харківська Національний університет цивільного захисту України (м. Харків) http://nuczu.edu.ua/ukr/osvita/atestatsiia-shchodo-vilnoho-volodinnia-derzhavnoiu-movoiu
63. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://www.hneu.edu.ua/news/atestatsiya-osib-yaki-pretenduyut-na-vstup-do-derzhavnoyi-sluzhby-shhodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu/
64. Харківський національний медичний університет http://knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=64&…
65. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України http://www.kbuapa/atestacia.html
66. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва http://knau.kharkov.ua/agency_ukrmova.html
67. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова http://www.kname.edu.ua/index.php
68. Українська інженерно-педагогічна академія http://uipa.edu.ua/ua/atestat-ukr-mova
69. Національний фармацевтичний університет http://nuph.edu.ua/atestaciya-osib-yaki-pretenduyut-na-vstup-na-derzhavnu-sluzhbu-shhodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu/
70. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” https://www.khai.edu/uk/site/atestatsiya-volodinnya.html
71. Харківський національний університет будівництва та архітектури http://www.kstuca.kharkov.ua/navch/263-atestacya-schodo-vlnogo-volodnnya-derzhavnoyu-movoyu.htm
72. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка http://khntusg.com.ua/uk/node/548
73. Національний технічний університет “Харківський політехнічний iнститут” http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/osvita/atestatsiya-na-zajnyattya-posady-derzhavnoyi-sluzhby/
74. Український державний університет залізничного транспорту http://kart.edu.ua/2014-05-13-08-58-41/atestaciya
75. Херсонська Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» http://ksau.kherson.ua/atest.html
76. Херсонський державний університет  http://www.kspu.edu/Information/CertificationOfNationalLanguage.aspx
77. Херсонський національний технічний університет http://www.kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Kafedri-universitetu/Derzhavnogo-upravlinnya-i-miscevogo-samovryaduvannya/Atestaciya-osib-yaki-pretenduyut-na-vstup-na-derzhavnu-sluzhbu-schodo-vil-nogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu
78. Хмельницька Хмельницький національний університет http://www.khnu.km.ua/root/facult/fpp/certification.html
79. Хмельницький університет управління та права http://univer.km.ua/page.php?pid=167
80. Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам’янець-Подільський) http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-and-extension/atestaciya-na-posadu-dergsluzhbovcya.html
81. Черкаська Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького http://www.cdu.edu.ua/informatsiya/derzhavnym-sluzhbovtsiam.html
82. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://udpu.org.ua/articles.php?cat_id=3
83. Черкаський державний технологічний університет https://chdtu.edu.ua/applicant/atestatsiia
84. Уманський національний університет садівництва http://www.udau.edu.ua/ua/departments/instituti/ipod/atestacziya-shhodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu.html
85. Чернівецька Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича http://chnu.edu.ua/index.php?page=/ua/atestacia
86. Чернігівська Чернігівський національний технологічний університет http://www.stu.cn.ua/announcement/387/
87. Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ПВНЗ «МНТУ ім. академіка Ю.Бугая» http://institut.cn.ua/atestac%D1%96ja-derzhsluzhbovc%D1%96v
88. м. Київ Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://kneu.edu.ua/ua/Secondary_education/apnp/
89. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» http://umo.edu.ua/atestacija-derzh-sluzhbi
90. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України http://ipk.edu.ua/students/atest/
91. Київський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.univ.kiev.ua/ua/official/language-certificate
92. Київський університет імені Бориса Грінченка http://if.kubg.edu.ua/informatsiya/anonsy-oholoshennia/anonsidetail/760-atestatsiia-osib-iaki-pretenduiut-na-vstup-na-derzhavnu-sluzhbu-shchodo-vilnoho-volodinnia-derzhavnoiu-movoiu.html
93. Національна академія внутрішніх справ http://ipo.naiau.kiev.ua/news/informacia-pro-derg-movy.html
94. Національна академія державного управління при Президентові України  http://mova.academy.gov.ua/
95. Національний авіаційний університет http://ino.nau.edu.ua/atestatsiya-derzhsluzhbovtsiv/zagalna-informatsiya/
96. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова http://www.npu.edu.ua/ua/atestatsiia-derzhavnykh-sluzhbovtsiv/4308-pro-orhanizatsiiu-i-provedennia-atestatsii-maibutnikh-derzhsluzhbovtsiv-shchodo-volodinnia-derzhavnoiu-movoiu
97. Національний університет біоресурсів і природокористування України https://nubip.edu.ua/node/32746
98. Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/atestaciya-z-derzhavoi-movi.html
99. Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая» http://www.istu.edu.ua/atestacija-derzhsluzhbovciv/
100. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського http://tnu.edu.ua/atestacia-pretendentiv-na-posadu-derzsluzbovca
101. Білоцерківський національний аграрний університет http://btsau.edu.ua/uk/content/atestaciya-osib-yaki-pretenduyut-na-vstup-na-derzhavnu-sluzhbu-shchodo-vilnogo-volodinnya-3
Київський національний торговельно-економічний університет http://www.ivk.knteu.kiev.ua/atestatsiya-derzhsluzhbovtsiv.html
103. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» http://ab.uu.edu.ua/atestaciya_derzhsluzhbovciv_z_ukr_movi 
104. ПВНЗ “Київський міжнародний університет” http://kymu.edu.ua/attestation.html
105. Університет економіки та права “КРОК” http://www.krok.edu.ua/ua/proektna-diyalnist/atestatsiya-pretendentiv-na-posadu-derzhsluzhbovtsya-shchodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu
106. Київський університет ринкових відносин http://kumr.edu.ua/kursy-ukrayinskoyi-movy-dlya-derzhsluzhbovtsiv/
107. Державний університет телекомунікацій http://www.dut.edu.ua/ua/709-atestaciya-pretendentiv-na-posadu-derzhsluzhbovcya-publichna-informaciya
108. Київський національний університет технологій та дизайну http://knutd.com.ua/university/dostup-do-pi/ukr-sert/
109. Університет державної фіскальної служби України  http://www.nusta.edu.ua/%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/#1522244039935-6e79a359-9728
110. Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури http://iino.knuba.edu.ua/index.php/slukhachu/atestatsiia-shchodo-vilnoho-volodinnia-derzhavnoiu-movoiu
111. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту http://iducz.dsns.gov.ua/ua/Atestaciya-schodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu.html
112. Державний університет інфраструктури та технологій http://duit.edu.ua/pro-universytet/atestatsiia-derzhavnykh-sluzhbovtsiv/
113. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди http://phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/375-atestatsiya-osib-yaki-pretenduyut-na-vstup-na-derzhavnu-sluzhbu-shchodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu