Абзацом другим статті 38 Конституції України гарантовано, що громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби.

Закон України «Про державну службу» див. статті 11, 28

Порядок розгляду Національним агентством України з питань державної служби або його територіальними органами скарг державних службовців категорій «Б» і «В» щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу» або учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В», затверджений наказом НАДС від 19.06.2018 № 149, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.07.2018 за № 811/32263.