Подання та розгляд скарг кандидатів як учасників конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби

НАДС розроблено алгоритм подання та розгляду скарг у разі порушення прав державних службовців категорій «Б» і «В» або створення перешкод у їх реалізації  керівником державної служби в державному органі чи державним службовцем вищого органу.

Розроблений алгоритм слугує роз’ясненням для покрокового здійснення оскарження державним службовцем відповідних дій керівника. Схематично зображений алгоритм дозволить державному службовцю більш ясно зрозуміти відповідні норми Закону України «Про державну службу».

Інформація до Алгоритму подання та розгляду скарг у разі порушення прав державних службовців категорій «Б» і «В» або створення перешкод у їх реалізації  керівником державної служби у державному органі чи державним службовцем вищого органу