Обрання представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, та експертів до складу Комісії  з питань вищого корпусу державної служби

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну службу», до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, зокрема, входять, серед інших, чотири представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 314 «Про затвердження Порядку обрання представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби» унормовано процедуру організації та обрання відповідних претендентів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби шляхом рейтингового голосування на зборах кандидатів.

Зокрема, для організації виборів утворюється оргкомітет, засідання якого проводяться у відкритому режимі із залученням ЗМІ та представників міжнародних організацій.

Залучення представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби забезпечує дотримання принципів гласності, відкритості та прозорості під час виконання Комісією з питань вищого корпусу державної служби покладених на неї повноважень.